dinsdag 30 oktober 2012

Voorbereiding voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt deze weken hard geblokt. Deze kinderen zijn namelijk bezig met de Cito-toetsen voor het Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden in groep 8 altijd iets eerder afgenomen dan in de andere groepen, zodat de resultaten kunnen worden meegenomen met het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit voorlopig advies wordt besproken in de oudergesprekken op 22 november. 

De gidsen met informatie over de verschillende scholen in de regio Arnhem en Nijmegen zijn inmiddels ook binnen. Deze kunt u de 22e meenemen. Vervolgens is er op 27 november weer net als vorig jaar een scholenmarkt. Veel scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio vertellen hier hun verhaal. Ook kunt u hier vragen stellen. Ook voor de ouders van kinderen in groep 7 is dit een zinvolle avond. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten