woensdag 16 januari 2013

Algemene informatie minilessen Bemmel


Aan de basisscholen die deelnemen aan de minilessen van OBC Bemmel

 
Bemmel,  7 januari 2013


Betreft: bevestiging minilessen OBC Bemmel

Beste collega,

Na de herfstvakantie heeft u uw leerlingen aangemeld om op 18 januari a.s. aan de minilessen op het OBC Bemmel mee te doen. Wij zijn blij verrast door het aantal leerlingen dat is aangemeld  voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige lessen.

Hierbij ontvangt u de roosters en informatie.

Nog enkele aanvullingen:
·         De helft van de basisscholen start om 10.45 uur, de andere helft om 11.15 uur. Deze groepen zullen ook op verschillende tijden pauzeren. Op uw rooster kunt u zien welke tijden voor uw leerlingen gelden.
·         Wij verzoeken u om niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de eerste les op het OBC Junior te arriveren. Het is in vorige jaren gebleken dat de wachttijd anders te lang wordt voor uw leerlingen.
·         Bij aankomst staan onze conciërges u op te wachten en geven aan waar u en uw leerlingen de fiets kunnen plaatsen, op het voorplein of in de fietsenstalling.
·         Bij binnenkomst zullen oud-leerlingen van uw school u opwachten om de klas verder te begeleiden. Ze bevinden zich in de aula met een bord met de naam van de school. Bij de uitgiftebalie is koffie en thee voor de begeleiders beschikbaar.
·         Vijf minuten voor aanvang van de eerste les zal mevrouw Smelt, directeur, de leerlingen en u kort welkom heten in de aula van de school.
·         De zoemer zal steeds voor aanvang van een les klinken.
·         Als er voor de leerlingen L.O. (lichamelijke opvoeding) op het rooster staat, wordt verwacht dat ze gymkleren meebrengen.
·         Verder verzoeken wij de leerlingen schrijfgerei (pen én potlood, kleurpotloden), liniaal, schaar, lijm en wat notitiepapier mee te nemen.
·         Het is de bedoeling dat tijdens de minilessen minstens één begeleider per basisschool in het lokaal aanwezig blijft. Overlegt u even zodat er niet meer dan twee begeleiders in het lokaal aanwezig zijn. Dit i.v.m. de ruimte in de lokalen.
·         In de pauze zal door personeel van het OBC worden gesurveilleerd om leerlingen met vragen bij te staan.


Voor de basisscholen waarvan leerlingen TTO- lessen volgen, geldt ook het volgende:
·         De ontvangst is in de aula van het gebouw van OBC Junior. Leerlingen van TTO staan klaar om jullie leerlingen te begeleiden naar het gebouw van OBC Heister.
·         Tijdens de pauze en aan het eind van de lesdag komen jullie leerlingen naar het gebouw van OBC Junior. Daar vindt de afsluiting plaats.

Wij willen u er nog even aan herinneren dat u met alle begeleiders bent uitgenodigd om tijdens de pauze in de mediatheek de lunch samen met onze lesgevers van de minilessen te gebruiken. De leerlingen nuttigen hun boterham met de andere kinderen in de aula. Zij dienen dus een lunchpakket mee te brengen. Zij krijgen van ons een beker melk of chocolademelk.

Tot dan,  met vriendelijke groet,
 
Aly Smelt, directeur.
Cor Hendriks, Han van Herpen en Ingrid Goris teamleiders

Geen opmerkingen:

Een reactie posten